Residus

Les restes orgàniques com les restes de cultius i post-collita preferentment s'han de recollir, compostar o donar als animals. Si no és possible s'han de trinxar i incorporporar al sòl . En tot cas, no es recomana sempre que es pugui evitar, cremar-les o exportar-les fora de la finca.

En relació a la generació de residus inorgànics s'ha de generar el mínim possible i gestionar-los de manera adequada.

En tot cas, és recomanable buscar alternatives o propostes per reduir o reutilitzar els residus que es generen