Què és?

Els Sistemes Participatius de Garantia (SPG) són una alternativa al sistema actual de certificació oficial de la producció ecològica. Són construïts per actors implicats en la producció i el consum i són col·lectius, participatius i locals.

L’ SPG de la Xarxeta és una metodologia per garantir que els integrants de la Xarxeta complim amb uns principis i unes tècniques que ens hem compromès a seguir.

El procés va començar a l’any  2009 quan es va decidir afermar la garantia interna que ja funcionava des de la creació del col.lectiu, formalitzant-la mitjançant la creació d’un sistema participatiu de garantia.

Els integrant de la Xarxeta de forma participativa i mitjançant el debat i la reflexió, hem acordat els principis o criteris que volem promoure i el pes que li donem a cada un d’ells, hem definit els indicadors per avaluar de manera global i determinat el tipus de sistema de garantia que volem.

Amb el SPG, incorporem criteris que no contempla actualment la certificació oficial. Respecte als aspectes  tècnics, promovem una visió més integral i agroecològica.  A nivell econòmic i social, donem molt valor entre altres al nivell productiu de les explotacions, a l’estacionalitat dels cultius, la comercialització en circuits curts,  la relació directa amb els consumidors i  les condicions laborals.

De moment els consumidors no han estat presents en la construcció del model, ni en el procediment de verificació perquè era difícil  dinamitzar el procés a nivell global, però  contemplem la possibilitat de que s’incorporin de manera activa en un futur.