Organització, Règim Legal i Situació Laboral

Una persona sense contracte és una persona explotada. Entre el pagès i el treballador ha d'existir un contracte escrit de mutu acord tan si és treball remunerat o en equilibri. No s'inclouen doncs, les col.laboracions puntuals d'amics, cistellaires, família...

Aquest contracte ha de ser disponible per revisió i consulta per la Xarxeta, i ha de ser:

  • De compromís i acord mutu
  • Per escrit
  • Definit de forma clara els mecanismes i condicions de relació laboral
  • Signat per les dues parts

Els mecanismes i condicions de relació que ens semblen dignes a la Xarxeta són com a mínim les del Conveni col.lectiu de treball del sector agropecuari de Catalunya.

Entenem que aqueses condicions s'han de complir tant en el treball remunerat com en el treball en equilibri, que és aquell que es fa a canvi d'altres beneficis pel treballador (coneixements, pràctica, productes, vivenda...).

L'objectiu final a nivell laboral és que les explotacions arribin a no tenir costos ocults (hores extres...), cobrir socialment el treballador i no perjudicar l'experiència.

No acceptem que s'estableixi cap tipus de diferència ni en el tracte ni en les condicions laborals ni en el sou, per discriminació de gènere, procedència o altres condicions personals.