Motivacions

Apostem per un canvi en el model productiu i de relacions socials al voltant de la producció d'aliments, fomentant no només una alimentació més sana i coherent sinó també unes relacions menys competitives i més humanes.

Practiquem l'agricultura ecològica com una via de construcció alternativa i com una qüestió ideològica.

Volem que es reconegui i es valori la nostra professió i el que representa per la societat, un apropament entre les realitats de la vida urbana i la rural i busquem un model socio-econòmic que promogui la qualitat de vida i un desenvolupament rural sostenible i en consonància amb una activitat agrícola viva.

Els integrants de la Xarxeta busquem fer viables econòmicament les nostres experències productives mitjançant:

  • L'intercanvi de producte hortícola per millorar l'oferta i qualitat productiva
  • L'intercanvi de coneixements per fer viable el nostre projecte social i polític com a proposta alternativa al model agroalimentari dominant
  • Teixir xarxa de complicitat, sentir-nos acompanyats i reforçats en la nostra manera de veure l'agricultura ecològica.