Mesures preventives

Les principals mesures que considerem amb efecte preventiu i que fomenten la sanitat dels nostres cultius són:

  • Elecció d'espècies i varietats apropiades que resisteixin els paràsits i malalties
  • El maneig adequat del sòl i la seva fertilitat
  • El foment de la biodiversitat general a través de marges, tanques vives i/o un ecosistema divers colindant el més equilibrat possible
  • La rotació de cultius i el repòs dels camps
  • La fertilització mitjançant adobs en verd i matèria orgànica compostada o de qualitat
  • Les associacions de cultius
  • Mètodes mecànics i físics de protecció dels enemics naturals de les plagues