Mesures mínimes per evitar contaminació transgènica

  • controlar i exigir una certificació o analítiques que "assegurin" que la llavor o material vegetal adquirit no és ni conté traces d'OMG
  • El productor de la xarxeta també ha de fer anàlisis de sortida del seu producte a l'hora de vendre'l per descartar la contaminació durant el seu cultiu.

Sabem que això no és suficient, perquè mai hi haurà la certesa 100% que hi ha contaminació 0, fins i tot amb analítiques.