Maneig d'adventícies

El maneig d'adventícies s'ha de basar en mètodes de control físics (desherbatge manual, mecànic i tèrmic, sega dels marges i camins i encoixinats) i mètodes culturals (falses sembre, prevenció de la incorporació d'advemtícies, rotacions, augment de la capacitat competitiva del cultiu, laboreig, desnitat de sembra, policultius i adobs en verd).

No es permet l'ús de productes químics de síntesis pel control d'adventícies.

Es prioritzen els encoixinats provinents de recursos de la pròpia finca o entorn local com la palla, triturat de poda, etc..

No es recomana l'ús d'encoixinats de plàstic sobretot els provinents de derivats del petroli i no biodegradables. En els casos que s'utilitzin, aquests s'han de retirar, quan ja no es pugui reutilitzar més, després del conreu i gestionar aquest residu de manera adequada.