L'ús del Coure

Com a fungicida que és, entenem que actualment encare no tenim una alternativa viable al seu ús. No obstant, considerem aquest metall pesant com un element perillós per la microfauna del sòl i per la salut en general (tant del medi natural com humà), degut a la seva acumulació al llarg del temps i per això hem de ser molt curosos a l'hora de decidir quan i on l'apliquem. D'una banda tenir sempre present les quantitats de Coure per hectarea que s'apliquen a la finca al llarg de l'any (o tenir un rang aproximat).

La millor manera d'avançar en la disminució de l'ús del Coure és la recerca activa de matèries, productes i estratègies de maneig que el puguin substituir o si més no complementar. Així, doncs, considerem vital que per part nostra hi hagi aquesta inquietud i es plasmi amb intenció i acció.