Integració en el teixit social

Com a productors i productores que treballem per trobar una alternativa a l'actual model agroalimentari en base a l'agroecologia procurem estar connectats amb altres organitzacions de base que també treballen amb el mateix fi.

Per altra banda intentem fer difusió de la nostra proposta, del sistema de garantia participatiu i fem assessorament a experiències que ens ho demanin i que tinguin un plantejament similiar.