Experiències individuals

La Xarxeta està formada per persones vinculades a experiències i projectes individuals.

Aquestes experiències han d'assistir a les assemblees de la Xarxeta de forma obligatòria.

Les experiències poden participar activament en la presa de decisions mitjançant els mecanismes i estructures de la Xarxeta. Aquestes han d'estar articulades a través d'alguna de les diferents assemblees de node local i han d'implicar-se en la posada en pràctica de les decisions, assumint tasques i responsabilitats.