Comissions de treball

Les Comissions treballen en temes concrets, generant propostes i portant a terme accions per tal d'assolir els objectius que ens hem marcat.

Actualment són les següents:

  • Comissió de Formació: organització de tallers, visites de camp, treball amb altres col.lectius, assessorament extern.
  • Comissió de Sistema de Garantia Participativa  (SPG): Aplicar el SPG, definir la continuïtat i millora del procès.
  • Comissió de Comercialització i publicitat: donar contingut a la Web, crear material de difusió, crear base de dades.
  • Comissió de Socialització: trobar espais comuns per compartir les nostres realitats, apendre a expressar les incomoditats que puguin sorgir, buscar solucions col.lectives a problemes concrets.