Com Funciona?

Hem definit un protocol d’incorporació de les noves experiències productives i de validació de les experiències de la Xarxeta amb el següents passos:

  • Davant una petició d’entrada, els nodes o grups locals valoran prèviament a les experiències productives interessades en formar part de la Xarxeta. Un cop els projectes són aceptats i acompanyats pels nodes, pasan a presentar-se a la assemblea general. 
  • S’entrega la documentació i l’experiència respon a  un questionari amb els aspectes tècnics, socials i econòmics del projecte (fitxa de certificació).   
  • La Comissió d’SPG sorteja una parella de visita que farà la visita. Aquesta està composta per un productor del mateix node de la nova experiència i un altre d’altre node. 
  • Un cop omplerta i entregada la fitxa de certificació, la parella de visita la valora mitjançant les plantilles d’evaluació (contenen els indicadors per evaluar cada un dels aspectes) i es realitza  la visita amb rigor però sense perdre l’esperit de complicitat i afectivitat. 
  • La parella de visita valora de manera global el projecte respecte als requisits considerats per la Xarxa. Hi han algunes condicions necessàries de cumplir, els minims aceptables per formar-ne part. Són  els principis que segons com es facin poden comprometre els nostres principis. La resta  d’aspectes s’evaluen de forma menys estandaritzada i globalment. Es mira la coherencia de la finca en global i es consideren les situacions particulars de cada contexte i realitat. 
  • La Comissio d’SPG proposa l’avaluacio final i les propostes de millora a la assemblea. 
  • La assemblea consensua l’avaluacio final i les propostes millora i un cop acceptades, la nova experiencia s’incorpora al funcionament del node i de la xarxeta. 
  • Amb aquest sistema de garantia la Xarxeta també pot detectar els limitants i els punts febles comuns de tots i totes i així mirem de posar solucions conjuntament.