Comercialització i Distribució

S'ha de treballar cap a un establiment real de la confiança en el producte ecològic i pensem que la venda mixta (eco i convencional) pot confondre al consumidor i generar desconfiança, a la vegada que dificulta la transició de la mentalitat ecològica a nivell "social". Per tant considerem que qui participi a la Xarxeta ha de comercialitzar la totalitat de la fruita i verdura en ecològic.

Deixem en mà del productor la decisió de definir els criteris que ens permetrien valorar els productes transformats, així com, la decisió de comercialitzar-los, intentant que aquests siguin artesans, locals i ecològics.

Considerem molt positiu tant des de la perspectiva social com de viabilitat econòmica del projecte, el fet que un volum important de la producció (més de tres quartes parts) se'n vagi directament des del productor al consumidor final o bé a un altre productor o xarxes de productors.

Apostem per una comercialització local

La relació amb els consumidors i el paper que aquests tenen en el projecte productiu és clau a l'hora de definir la cincidència social i de transformació que els nostres projectes agrícoles tenen. Ës per això que valorem molt positivament el fet que no només participin activament amb la seva presència, sinó que hi hagi implicació (en tasques, compromisos, inversions, lluites, etc.) i també poder de decisió dins del projecte (en produces, preus, etc.).

La transparència és un dels elements bàsics en un sistema participatiu de garantia, i en un treball en arxa com el que estem fent. Però a més, també és molt important aquesta transparència entre les explotacions o projectes productius i els consumidros finals, doncs és a través de compartir la informació real de les experiències productives (origen dels productes, origen dels preus, marges carregats, eocnomia global del projecte, estat de la certificació, etc.) que podrem arribar a unes relacions de complicitat i recolzament mutu.

Un dels motius pels que existeix la Xarxeta és perquè no volem dependre de distribuïdores de producte ecològic que no coneixem o amb les que no compartim afiniat, i perquè volem autoorganitzar-nos per decidir nosaltres d'on provenen i de quina manera estan produïts els aliments que no ens podem fer a les nostres finques o nodes. Això sempre partint de la base que som productores i productors i no pas distribuïdores, i per tant garantim que dins del volum o la quantitat de producte total que comercialitzem, sempre hi haurà un volum majoritari produït per nosaltres mateixes (més de la meitat).

Comercialitzem verdures de temporada