Assemblea de Node Local

Hi són convocats tots els membres del node.

És on es discuteixen, decideixen i s'organitza la posada pràctica de les qüestions que afecten al node local. És on es fan propostes per la resta de la Xarxeta.
 
És on es discuteix i decideix el posicionament del node respecte els debats i desenvolupament del conjunt de la Xarxeta.
Decideix les persones que participen en les diferents comissions.
 
El node local té autonomía per decidir com i fins quan creix, sempre i quan, compleixi les característiques i les bases de funcionament de la Xarxeta.
 
En cas de recepció de nous membres, és responsabilitat del node local explicar el funcionament de la Xarxeta i entregar les bases i tota la documentació corresponent al Sistema de Garantia Participativa (SPG).
El node receptor ha de realitzar un coneixement previ i una prevaloració de les noves incorporacions.