Assemblea de la Xarxeta

 

Hi són convocats tots el membres de la Xarxeta.
 
Es treballen els consensos i es prenen decisions a partir del treball previ a les assemblees de node, respectant-ne les decisions ja que es tracta de fer una organització de baix a dalt.
 
Les decisions són sobre qüestions d'àmbit general de tota la Xarxeta.
Es realitzen tres assemblees ordinàries l'any, d'assistència obligatòria per totes les participants.
 
Els temes a tractar són dinàmics i en cada moment es decideixen quins s'han de treballar.