Acció cap enfora, Divulgació

Considerem necessària l'articulació amb el teixit productiu de la zona sempre i quan sigui enriquidor i factible, així com amb les persones que es volen incorporar de nou a la producció agroecològica o iniciar la transició. En aquest sentit veiem important la tasca d'assessorament o suport que des de projectes establerts i viables es pot donar a qui comença o necessita suport.

El moviment social agroecològic a Catalunya fa més de 10 anys que està actiu i evoluciona i està composat per múltiples actors que també han anat variant però que amb la seva aportació han ajudat a configurar l'estat actual de la situació.

D'altra banda, la Xarxeta és un col.lectiu eminentment pràctic i que pretén aportar a la construcció de la sobirania alimentària i l'agroecologia des de la seva pràctica diària i des del camp. Però considerem que malgrat això, no podem obviar que som part d'aquest moviment social i que sobretot bevem d'aquest i dels fruits que ha generat. Per tant, considerem vital que les persones integrants de la Xarxeta siguin actives des de la posició que se sentin còmodes en les lluites i moviments relacionats amb l'agroecologia i la sobirania alimentària.